DESIGN FACTORY

Kuruluş Tarihi 2023
Sektör Mimar Projeleri Yönetimi

 

Design Factory (DF), Mimarlık ve Mühendislik hizmetleri alanında iş yapmak amacıyla Aralık 2023’te Özbekistan’da kurulmuş bir şirkettir.

DF’nin temel vizyonu; uluslararası standartlarda mimari konsept projeler geliştirme ve optimal mühendislik çözümleri üretme temelinde özgün bir çizgiye sahip olmak olup; uzun vadede Özbekistan ve çevre ülkelerde tanınan bir MARKA haline gelmektir.

DF’nin temel misyonu; müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir yaklaşım sergileyerek, lokal normlara uygun tam kapsamlı projelendirme hizmeti sunmaktadır.

 

DF’nin ana hizmet modeli; konseptten uygulamaya kadar tüm projelendirme safhalarını içerir nitelikte olan anahtar teslim bir modeldir. DF bu modeli hayata geçirmek için başlangıçta otuz kişilik çekirdek bir kadro ile yola çıkmış olup; yakın vadede bu kadroyu daha da genişletmeyi hedeflemektedir.

 

İşverenlere önemli avantajlar sağlayan bu model sayesinde; mimari, statik, mekanik, elektrik vb. farklı disiplinlere ait projelendirme hizmetleri tek bir şirketin bünyesinde çözülmekte olup; disiplinler arası koordinasyon hızlı ve kaliteli bir şekilde sağlanmaktadır. Böylece, işverenler zamandan ve maliyetten tasarruf etmektedirler. Ayrıca projelendirme süreci projelerin bulunduğu ülkelerin inşaat normlarına uygun olarak ilerletilmekte olup; işverenler projeleri için ruhsat alırken adaptasyon yapacak üçüncü bir firma ile anlaşmak zorunda kalmamaktadırlar. Özellikle yangın güvenliği, mekanik ve elektrik yük hesapları, lokal programlar ile yapılan statik hesaplar vb. konularda ilgili önlem ve tedbirler projelendirme sürecine en baştan dahil edilmektedir.

 

Bunun yanında DF, Mimari ve İç Mimari Konsept Tasarımları geliştirme konularında iddialı bir şirket olup; işverenlerine optimal ve özgün çözümler sunarken; çağdaş, yaratıcı ve sahici bir tasarım dilini yakalamayı hedeflemektedir.

DF’nin bir başka hedefi ise, yapının yaşam döngüsü süresince, tüm paydaşlara bilgi alışverişi ve verimli bir işbirliği ortamı sağlayan yapı bilgi modelleme (BIM) araçlarını etkin bir şekilde kullanmaktır. Bu kapsamda DF, sektörün önde gelen uzmanlarını bir araya getirerek, yerel normlara uygun ilgili BIM şablonlarını içerir özgün bir sistemi kendi bünyesinde kurmaya başlamıştır.  

DF’yi ayrıcalıklı kılan bir diğer özellik ise; normalde işverenlerin uhdesinde olan ve birçok alt başlığın takibini içeren ruhsat alım süreçlerini; bünyesinde görevlendirdiği konusunda uzman GIP’ler üzerinden yönetmesidir.

DF; hayallerini hızlı, kaliteli ve ekonomik bir şekilde gerçekleştirmek isteyen tüm yatırımcılar ile iş birliğine hazırdır.

  • Tam Kapsamlı Projelendirme
  • Farklı Proje Konuları
  • Konsept Tasarım
  • İç Mimari Tasarım
  • Ruhsat Alımı Takibi 
  • Danışmanlıklar 
  • Bım Ortamında Projelendirme Hizmetleri
design-factory.png